Cách mở nhiều tài khoản gmail với IE8

Cách mở nhiều tài khoản gmail với IE8

Trình duyệt mới IE8 cho phép người dùng có thể truy cập đồng thời nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc.

Tính năng này được thực hiện qua tùy chọn New Session cho phép người dùng đăng nhập vào các trang web mà không lưu lại sự nhận diện người dùng khi đăng nhập trên các tab khác nhau như hòm thư Gmail chẳng hạn.
Cách mở nhiều tài khoản gmail với IE8
Trong trình duyệt Firefox, người dùng không thể mở nhiều tải khoản Gmail trên các tab hay các cửa sổ khác nhau. Mỗi khi người dùng đăng nhập vào tải khoản trên trang thứ hai thì ngay lập tức tài khoản có trên website của tab thứ nhất sẽ bị thoát ra.

Dưới đây là cách để người dùng có thể mở nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc trên IE8:

Bước 1: Trên trình duyệt IE8, mở ứng dụng Gmail và không được chọn chức năng Remember khi đăng nhập vì chức năng này sẽ tự động ghi nhớ tên và mật khẩu người dùng.

Bước 2: Ấn phím Alt-F,I và rồi ấn Enter để mở một phiên Internet Explorer mới (cũng giống như mở một cửa sổ IE khác).

Bước 3: Mở Gmail và đăng nhập vào tài khoản thứ hai và không chọn Remember Me.

Từ đó, chúng ta có thể làm việc với các dịch vụ và nhiều tài khoản Webmail khác nhau. Có thể đây không phải là giải pháp hoàn hảo nếu người dùng muốn trình duyệt ghi nhớ tên và mật khẩu đăng nhập để không phải gõ lại cho những lần truy cập tiếp theo. Tuy nhiên, tính năng mới sẽ tạo cho người dùng thêm cách lựa chọn khi sử dụng và đôi khi cũng rất cần thiết.