Dịch vụ thiết lặp bảo trì phòng game

Dịch vụ thiết lặp bảo trì phòng game

Thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng máy tính cho các phòng Net chuyen nghiệp.
Dịch vụ thiết lặp bảo trì phòng game
Cài đặt phòng Game, Internet chuyên nghiệp với các loại Games “HOT” nhất hiện nay, đóng băng máy chủ vẫn có thể cập nhật data base cho phần mềm quản lý CSM,quản lý deep freeze từ máy chủ

Bảo Trì cả phòng máy (chịu tất cả trách nhiệm về kỹ thuật của phòng máy)

Đặt Biệt : Cập nhật tất cả các loại games chỉ cần 1 cú click chuột