Phục hồi dữ liệu với Norton Ghost

Phục hồi dữ liệu với Norton Ghost

Hướng dẫn khôi phục, phục hồi dữ liệu với Norton Ghost
Phục hồi dữ liệu với Norton Ghost
Download phiên bản mới nhất của Norton Ghost

Bước 1: Khởi động Norton Ghost từ màn hình desktop, sau đó bạn click chọn Tasks —> Backup —> Recover My File (Nếu như trước đây bạn chọn hình thức backup My File)

Bước 2: Click chọn File —> Import Backup Destination.

Bước 3: Tìm tới file đã backup trước đó, rồi click chọn Ok.

Quá trình Recover sẽ bắt đầu.

Và tới khi thông báo hoàn thành

Khi đó toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ được khôi phục một cách chính xác nhất.

Theo thuthuat.taimienphi.vn