hệ thống mạng trường học

Thiết kế thi công hệ thống mạng lan trường học

Thiết kế thi công hệ thống mạng lan trường học

Hệ thống mạng dành cho trường học: Hệ thống khá phức tạp, kết hợp nhiều thiết bị khác nhau, các phòng máy thực hành phải được chia thành các Subnet riêng biệt hoặc các VLAN đảm bảo được hệ thống