in decal

Thiết kế & In nhãn đĩa

Thiết kế & In nhãn đĩa

Thiết kế & In nhãn đĩa trực tiếp lên CD/DVD giá tùy theo số lượng đĩa & lượng màu - In decal trắng đen: - In decal màu: - In trực tiếp lên đĩa in phun: giá rẻ tùy chữ