khắc phục sự cố đơn giản

Dịch vụ tư vấn bảo trì máy tính

Dịch vụ tư vấn bảo trì máy tính

Những lợi ích khi thực hiện dịch vụ này : 1- Bảo trì định kỳ : Được thực hiện định kỳ vào 1 ngày được ấn định hàng tháng với nội dung công việc như sau: Kiểm tra, vệ sinh,

Dịch vụ sửa chữa máy tính chất lượng

Dịch vụ sửa chữa máy tính chất lượng

Chúng tôi cung cấp các loại hình dịch vụ sửa chữa máy tính đa dạng theo yêu cầu của khách. Với những khách hàng muốn chỉ khi có hư hỏng thiết bị mới yêu cầu dịch vụ, chúng tôi cung