linh kiện laptop

Tư vấn chọn mua ram máy tính

Tư vấn chọn mua ram máy tính

Nguyên tắc chọn RAM Trước tiên, điều cần thiết bạn cần phải chọn cho được mainboard và CPU cần dùng. Căn cứ vào khả năng hỗ trợ RAM của mainboard bạn sẽ chọn loại RAM phù hợp với mainboard cả