lưu dữ liệu trực tuyến

Thị trường điện toán đám mây sẽ có mức doanh thu khổng lồ

Thị trường điện toán đám mây sẽ có mức doanh thu khổng lồ

Hãng nghiên cứu thị trường Gartner (Mỹ) tin rằng thị trường dịch vụ điện toán đám mây trên sẽ tăng trưởng 16% vào năm 2010 và tiếp đà tiến lên trong những năm tiếp theo. Gartner ước tính, dịch vụ