lưu trữ dữ liệu trực tuyến

Cách phục hồi dữ liệu trên Onedrive

Cách phục hồi dữ liệu trên Onedrive

OneDrive là một công cụ của Microsoft giúp bạn có thể lưu trữ dữ liệu "trên mây" miễn phí lên tới 15Gb, bạn có thể dễ dàng upload và download dữ liệu bất cứ lúc nào chỉ cần máy tính