phím tắt trên ie7

Những mẹo độc trong Internet Explorer 7

Những mẹo độc trong Internet Explorer 7

Mặc dù liên tiếp có những trình duyệt, phiên bản mới về Internet Explorer, Fifox nhưng IE 7 vẫn được dùng khá phổ biến. Điểm đáng chú ý là người dùng giờ đây không còn phải đăng ký bản quyền