sử dụng điện thoại an toàn

Kết luận không bị ung thư não khi sử dụng điện thoại di động

Kết luận không bị ung thư não khi sử dụng điện thoại di động

Nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, bức xạ điện từ của điện thoại di động sẽ làm tổn thương não bộ con người, ảnh hưởng đến khả năng học hỏi, cũng như tăng nguy cơ ung thư não