sửa chữa tận nơi

Dịch vụ thiết lặp bảo trì phòng game

Dịch vụ thiết lặp bảo trì phòng game

Thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng máy tính cho các phòng Net chuyen nghiệp. Cài đặt phòng Game, Internet chuyên nghiệp với các loại Games "HOT" nhất hiện nay, đóng băng máy chủ vẫn có thể cập nhật