thiết lập thư điện tử

Cách mở nhiều tài khoản gmail với IE8

Cách mở nhiều tài khoản gmail với IE8

Trình duyệt mới IE8 cho phép người dùng có thể truy cập đồng thời nhiều tài khoản Gmail cùng một lúc. Tính năng này được thực hiện qua tùy chọn New Session cho phép người dùng đăng nhập vào các