tìm hiểu tiện ích hay trên chrome

Hướng dẫn khắc phục lỗi flash

Hướng dẫn khắc phục lỗi flash

Không giống như các trình duyệt Firefox hay Internet Explorer, để sử dụng được các nội dung hiển thị bằng Flash, bạn phải cài đặt gói ứng dụng mở rộng của Adobe. Với trình duyệt Google Chrome đã tích hợp