Thiết kế & In nhãn đĩa

Thiết kế & In nhãn đĩa

Thiết kế & In nhãn đĩa

Thiết kế & In nhãn đĩa trực tiếp lên CD/DVD giá tùy theo số lượng đĩa & lượng màu
In decal trắng đen:
In decal màu:
– In trực tiếp lên đĩa in phun: giá rẻ tùy chữ hay màu, sl nhiều hay ít (chưa tính tiền đĩa printable)
– In nhãn đĩa trực tiếp lên CD/DVD & ghi đĩa bằng Hệ thống dập đĩa của nhà máy: dành cho khách đặt làm số lượng lớn để tặng khách hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.