Thiết kế thi công hệ thống mạng lan trường học

Thiết kế thi công hệ thống mạng lan trường học

Hệ thống mạng dành cho trường học:
Thiết kế thi công hệ thống mạng lan trường học
Hệ thống khá phức tạp, kết hợp nhiều thiết bị khác nhau, các phòng máy thực hành phải được chia thành các Subnet riêng biệt hoặc các VLAN đảm bảo được hệ thống chạy thông suốt.
Về phần cứng: Tùy theo số lượng phòng máy mà bổ sung hay lặp đặt các thiết bị khác nhau. Với hệ thống trường học có khoảng 3 đến 4 phòng máy thực hành mỗi phòng có từ 30 đến 50 máy tính thì phải cần các SWICH chuyên dụng và thiết bị mạng đủ mạnh ngoài ra hệ thống dây dẫn tốt và đường Internet tốc độ phù hợp.
Thiết bị: Router Cisco, SWICH Cisco hoặc TP-Link là những thiết bị để đáp ứng nhu cầu của hệ thống
Về phần mềm: Ngoài phần mềm hỗ trợ cho giáo dục, cần quan tâm đến phần mềm giám sát học sinh, xem các em đang học hay làm gì, giám sát máy tính học sinh từ máy tính của Giáo viên, Hệ thống Firewall chặn các kết nối độc hại cũng như giám sát băng thông mạng.
Hệ thống chứng thực bằng User và Password được phân cấp trong lớp học thông qua dịch vụ Active Directory trong Windows Server 2003 và 2008.