Tư vấn thiết kế hạ tầng thông tin

Tư vấn thiết kế hạ tầng thông tin

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ xây dựng hạ tầng hệ thống thông tin chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tác nghiệp và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên. Dịch vụ bao gồm: Đánh giá, hoạch định, triển khai, Tối ưu và quản trị cho hạ tầng mạng LAN/WAN/Wireless, các hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, các hệ thống quản trị, an toàn dữ liệu…cho các hệ thống thông tin của mọi quy mô và loại hình khách hàng.
Tư vấn thiết kế hạ tầng thông tin
Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng WAN
Dịch vụ cung cấp đảm bảo xây dựng hệ thống mạng WAN qui mô từ nhỏ, trung bình tới qui mô lớn phù hợp với hạ tầng viễn thông của Việt Nam và quốc tế, đảm bảo các yêu cầu thông tin của khách hàng, tối ưu về chi phí ban đầu và chi phí hoạt động định kỳ. Công nghệ WAN tiên tiến nhất được sử dụng bao gồm: công nghệ Leased-line, Frame Relay, ATM, leased-IP, ISDN.

Tư vấn, thiết kế, triển khai Wireless
Với những tiến bộ mới trong công nghệ Wireless cho phép tạo ra các hệ thống mạng LAN Wireless tốc độ cao và có độ ổn định, an toàn cao. Đáp ứng nhu cầu xây dựng môi trường Wireless, dịch vụ tư vấn – thiết kế- triển khai hệ thống Wireless do chúng tôi cung cấp bao gồm:
– Dịch vụ xây dựng hệ thống LAN Wireless
– Dịch vụ xây dựng hệ thống kết nối point-to-point, point-to-multipoint sử dụng công nghệ Wireless

Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng thông tin
Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng thông tin(Network Services) nhằm xây dựng hệ thống các dịch vụ mạng thông tin theo yêu cầu khách hàng. Các dịch vụ mạng thông tin được xây dựng trên nền tảng Windows, Linux, UNIX tuỳ thuộc vào qui mô và yêu cầu riêng của khách hàng, cụ thể bao gồm:
– Dịch vụ hệ thống thư điện tử
– Dịch vụ hệ thống Web/FTP
– Dịch vụ hệ thống Active Directory
– Dịch vụ News, Forum

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng đa dịch vụ
Xu thế hội tụ đa dịch vụ ngày càng phổ biến và là xu thể phát triển tất yếu của công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh các dịch vụ dữ liệu truyền thống các dịch vụ thoại, các dịch vụ Video, các dịch vụ Fax, truyền bản tin cũng được tích hợp trên nền tảng hệ thống IP. Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng đa dịch vụ là loại hình dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm:
– Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống IP Phone và Unified Messaging
– Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống Video: Video Broadcasting và Video on Demand, Video Conference, Video Monitoring
– Triển khai các dịch vụ gia tăng(Value-added Services) khác

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống quản trị hệ thống thông tin
Quản trị hệ thống thông tin là một trong những tác nghiệp cơ bản đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống thông tin. Dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho phép xây dựng các hệ thống quản trị thống nhất dựa trên nhiều nền tảng khác nhau nhằm đảm bảo quản trị hệ thống thông tin hiệu quả và an toàn cao nhất. Dịch vụ bao gồm:
– Tư vấn, thiết kế các mô hình quản trị hệ thống thông tin
– Xây dựng các hệ thống quản trị mạng thông tin và dịch vụ mạng thông tin
– Xây dựng hệ thống quản trị hoạt động thống nhất của toàn bộ hệ thống thống thông tin

Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống an toàn nguồn điện và chống sét
Dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai các hệ thống an toàn nguồn điện và chống sét bao gồm:
– Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống cấp nguồn liên tục/nguồn dự phòng sử dụng công nghệ UPS hoặc máy phát điện
– Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền và hệ thống tiếp địa

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng LAN
Với hiểu biết và kinh nghiệm lâu năm trong xây dựng hệ thống mạng nội bộ LAN, các dịch vụ chúng tôi cung cấp tới khách hàng đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn công nghệ mạng LAN hiện đại với chất lượng cao nhất. Hệ thống mạng LAN điển hình được xây dựng trên công nghệ hiện đại sử dụng chuyển mạch IP hay ATM, bao gồm ba qui mô sau:
– Hệ thống mạng cỡ lớn(Enterprise): Có số lượng nút mạng từ 800-1000 nút mạng trở lên
– Hệ thống mạng cỡ trung bình(Medium): Có số lượng nút mạng từ 100-800 nút mạng
– Hệ thống mạng cỡ nhỏ(Small networks): Có số lượng nút mạng dưới100 nút mạng

Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống theo yêu cầu
Để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của khách hàng, ngoài các dịch vụ trên chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống hạ tầng thông tin theo nhu cầu trong từng trường hợp cụ thể